Registriraj se!

Već si korisnik? Prijavi se!

Uvjeti korištenja

Sljedeći uvjeti predstavljaju ugovor između Vas i Dodo – dobri doktori (u daljem tekstu:
Dodo). Ovi uvjeti korištenja reguliraju Vaše korištenje, kao posjetitelja i kao registriranog
korisnika.

Korištenjem internetske stranice Dodo smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s
ovdje navedenim Uvjetima korištenja i Izjavom o povjerljivosti podataka, i da ste suglasni
za rješavanje u državi Hrvatskoj svaki spor koji biste imali s nama ili sa našom Internetskom
stranicom. Ako se registrirate ili koristite Internetsku stranicu u ime pojedinca ili subjekta
morate imati autorizaciju od pojedinca ili subjekta da ste prihvatili Uvjete korištenja u ime
pojedinca ili subjekta.

Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima
korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te
pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Ne koristite stranicu za
hitne medicinske slučajeve. Ako Vam se dogodi hitni medicinski slučaj nazovite 112.

Potvrđujete da, iako su neki od sadržaja, teksta, podataka, slika, grafika, informacija,
sugestija, smjernica i drugih materijala (zajednički „Informacije“) koji su Vam pruženi na
Internetskoj stranici (uključujući i informacije koje su Vam pružene izravno na Vaša pitanja ili
objave) od strane pojedinca u medicinskoj profesiji ne stvaraju odnos doktor/pacijent, i ne
predstavljaju mišljenje, medicinski savjet,dijagnozu ili tretman bilo kojeg stanja.

Informacije koje ste dobili ili primili od Dodo servisa i njegovih zaposlenika,
izvođača, partnera, sponzora, oglašivača ili na neki drugi način na Internetskoj
stranici, je u informativne svrhe. Sve medicinski povezane informacije dolaze od
strane individualnih zdravstvenih profesionalaca i organizacija.

Mi ne podržavamo nikakve posebne tekstove od strane doktora, medicinskoga osoblja te
mišljenja ili druge informacije koje se mogu pojaviti na stranici. Ako se oslonite na bilo koju
informaciju na stranici, to činite isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju pri korištenju usluga
koje pruža Dodo. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju
internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s
time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Dodo
servisa, pa iz toga razloga Dodo ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili
kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga.

Dodo i nisu odgovorni kod otkazivanja termina ili neodržanih termina, i posljedica koje su se
desile zbog toga, ili zbog drugih ozljeda koje su se desile zbog korištenja Internetske stranice
ili usluga koje internetska stranica pruža.

Dodo će Vam pružiti listu i/ili kratke sažete preglede profila pružatelja zdravstvenih usluga
koji bi mogli biti prikladni pružiti onu vrstu zdravstvene njege koju ste tražili na osnovi
informacija koju ste Vi ponudili Dodo-u. U nastojanju da se pripomogne u pronalascima
pružatelja zdravstvenih usluga te omogući maksimalan izbor i različitost istih koji sudjeluju
u pružanju usluga , ove liste i/ili profili mogu se temeljiti i na drugim kriterijima (kao npr.
dostupnost, prijašnje odabire na temelju ocjena koje su im dali drugi korisnici te prijašnjim
iskustvima sa korisnicima Dodo servisa); ali Dodo ne preporučuje niti podupire određenog
davatelja usluga, ne prezentira niti nudi garancije o kvaliteti usluga predstavljenih pružatelja

usluga i ne prima nikakva dodatna primanja od pružatelja usluga koje prikazuje. Vi ste
odgovorni za odabir Vašeg pružatelja zdravstvenih usluga.

Dodo koristi razumne napore kako bi osigurao da se navode isključivo pružatelji
zdravstvenih usluga koji imaju sve potrebne medicinske dozvole i certifikate za rad. Ako
odaberete unijeti podatke u obrazac o vašoj medicinskoj povijesti, u svoje ime ili u ime druge
osobe koja Vas je za to ovlastila, na Vaš zahtjev dajete nama dozvolu da te iste podatke
podijelimo sa određenim pružateljima usluga. Priznajete i suglasni ste da će te iste podatke
pregledati te potvrditi njihovu točnost osobno ili netko drugi u Vaše ime tko za to ima
ovlaštenje kako bi se potvrdila njihova točnost. Također priznajete da Dodo može koristiti
Vaše podatke koje ste pružili u obrascu skladu s njegovim pravilima o privatnosti.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti
dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše
prava drugih kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Dodo zadržava diskrecijsko
pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja objavljivati, prenositi ili učiniti
dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda
i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati
druge korisnike internetskih stranica da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili
indirektna konkurencija. Dodo zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je
došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama vlasništvo su Dodo servisa te su
kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te
nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima.
Dodo – dobri doktori je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju
internetske stranice neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na
bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja. Svako kršenje
spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog
drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta
sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati
izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice
Dodo, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni
prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetoga materijala. Korisnik može sa
internetske stranice preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom
samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili
na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu,
žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo
odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od
materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno,
pa stoga Dodo – dobri doktori nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Dodo – dobri doktori zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji
segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i

opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Dodo može prestati
slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa
podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge
karakteristike te uvoditi određene nove naknade i naplate.

Dodo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra
potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske
stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a
korisnik ili treće osobe nastave koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaćaju
Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Obveza i dužnost
korisnika je da koristi internetsku stranicu Dodo isključivo u skladu s propisima Republike
Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetske
stranice, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao pravno valjano,
besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje,
prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici
imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za
njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede
uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom,
kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom
ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa,
neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan
da Dodo nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih
strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Isto tako Dodo nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske
stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge dane preko
ovih internetskih stranica.

Korisnik je suglasan da Dodo nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje
drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Dodo je servis za korisnike i pružatelje zdravstvenih usluga koji funkcionira isključivo u
informativne svrhe. Autori, uredničko osoblje ili bilo koja druga strana koja je bila uključena
u pripremi ili objavljivanju ovog rada nisu odgovorni za bilo kakve pogreške ili propuste ili za
rezultate dobivene korištenjem takvih informacija.

Pružatelj zdravstvenih usluga i njegove informacije koje se nalaze na stranici
su namijenjene za svrhu općeg informiranja. Pružatelj zdravstvenih usluga koji se
nalazi na stranici je osobno prijavljen na stranicu, i/ili od strane davatelja usluge, i/
ili uredskoga osoblja, a prikupljene su od strane davatelja usluga iz više drugih izvora
podataka koji ne mogu biti potvrđeni od strane davatelja usluga.

Takve informacije se često mijenjaju i mogu biti zastarjele ili netočne. Naš odnos sa
pružateljima zdravstvenih usluga u određenom području temelji se na kriterijima koje smo
uspostavili. Vi se slobodni da provjerite takve informacije. Postupci, proizvodi, usluge i savjeti
koji se nalaze na interneskoj stranici ne odnose se na sve pojedince, pacijente i zdravstvene
usluge. Mi ne garantiramo djelotvornost takvih postupaka, proizvoda ili usluga. Bilo koji
proizvod i/ili usluga zastupljena na internetskim stranicama od strane oglašivaća, sponzora
ili ostalim sudionicima na internetskoj stranici, bilo plaćeni ili neplaćeni, prikazani su radi
Vaše svijesti i ne nužno prikladni za svakog pojedinca ili predviđanja učinkovitosti, ishoda ili
uspijeha.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Dodo servid, njegove podružnice,
odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova,
uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim
stranicama od strane korisnika.

Dodo može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu
ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se
odnose na odgovornost i obveze korisnika. Dodo ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost
bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama postavljenog od strane korisnika, trećih osoba
ili neovlaštenih korisnika.

Dodo nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se
korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama.

Dodo se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama
trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice. U slučaju da korisnik
pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu
odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Dodo servisa.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati
na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati
na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji
najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz
ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih
drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice nadležan
je sud u Zagrebu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici smatra se da je
korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.